שלוש אבנים סדורות

שָׁלֹשׁ אֲ-
בָנִים סְדוּ-
רוֹת לַעֲ-
יֵפָה, הַרְ-
כֵּן רֹאשְׁךָ,
אַל תַּחֲ-
רִיד אֲבָ-
נִימִמִרְ-
בָּצָן, אוֹ-
הֲבִימִ-
מִּשְׁכָּבָם.
דַּע:

שָׁלֹשׁ אֲבָנִים סְדוּרוֹת
בִּשְׂפָתְךָ, הַרְכֵּן רֹאשְׁךָ,
פֵּן תַּחֲרִיד אֲבָנִים
מִמִּרְבָּצָן, אוֹהֲבִימִמִּשְׁכָּבָם.