גליון 1ינו 2001

זהו מדיום נפלא להתפתחותו של דור משוררים חדש, לביסוס סגנונות עתידניים וחדשים אלתוך השירה העכשווית, החדשה, ללא תלות בממסד הותיק והמלטף.

נכתב עִמפּרוֹץ הגליון הראשון