גליון 2פבר 2001

כל אלה שבים ומשכנעים אותנו בנחיצותו של מפעל-תרבות על-ממסדי, אל-ממסדי או תת-ממסדי, אפילו. ועד שימוסד, אם ימוסד, ויהפוך לפוסטר דו-ממדי בחדר השינה
של ההורים והסבים, עליכם לכווץ שפתותיכם בתנועת 'פווּ' אשר היא היא, היא זו שתניע את מפרשיה של ספינת הדג שתוּם-הזימים, השטה על מימי רשת המלים העבריות בגאון וללא פחד.

רשימות פברואר