גליון 5מאי 2001

המשורר, ברצונו לתפעל את שירתו ולא להשאיר אותה מושרת בטון המטאפיסי, עליו לדלג בין גבולות הנכון/לא-נכון. עליו לכתוב ולכתוב ולכתוב מסמכים שכאלה, גילויי-דעת בלתי-בטוחים שכאלה, עליו לחפש ולא למצוא, אלא להמשיך ולתעד את המסע אחַר אותו עניין. והדג הזה, הדג האנונימי הזה הוא הוא השלב הראשון בסולם בין הקומה השפויה לקומה האמיתית.

גילוי-דעת ישן ולא בטוח (#5)