גליון 7יול 2001

הגבול המפריד בין עולם-ישן לעולם-עכשווי הוא קצב תחלופת המידע, והפחד משירה חדשה – יתכן – הוא פחד מקצב זה.

די לדידקטיקה