גליון 8אוג 2001

גיום, כבר עתה יגע אני מן העולם העתיק הזה. אך העייפות הזאת היא רק מצב ביניים, ומחכה למעבר למצב צבירה אחר – לשינה או לעירנות. לקטטוניה או לשינוי. למעשה, כל ההתשה הזאת מחייבת כיוון מחדש.

הפוך, גוטה, הפוך