גליון 9פבר 2013

הערה לביצוע:
לכל הפחות השירה היא אמצעי;
לכל היותר היא מימצוע.

מתוך: מבוא לשירה אלקטרונית