גליון 10אוק 2001

זה רגע בו נולדת שירה. התכנסות בין אדם למלה – הרחבה – פניה, הסטה, סטייה, צידוד, ביטול וחיפוש בביטול; ושׁיבה.

אבל רוחות החורף די טובות