גליון 11נוב 2001

ומה נותר לעשות אך – לקדד צפנים שאפילו אחוז אחד מאוכלוסיית העולם לא יצליח לקרוא לעולם או לקלוט באופנים אחרים, לרסס ממרות גרפיטי פושעות ולהטיל ביצים רכות על מכוניות חולפות ושבות שלא עוצרות באדום ולא עוצרות בירוק ולא עוצרות כשצריך לעצור ולא עוצרות

עֹמר אנא חווה דעתך