גליון 13ינו 2002

בפתח שנה שניה של פעילות שירית, נדגיש את העקרון האחד המניע דפים אלו שלפניכם: הפעילות השירית. הדג? עודנו (וכך ישאר) מסגרת עצמאית, זרה, חירותו מעָנְיוֹ, עניינו באהבה לשירה.

הצהרה קצרה בדבר הדג? וחירותו