גליון 15מרץ 2002

ושירתנו, מר סטיבנס, את מה היא מממשת כעת?

מה נוסח של תפילה יאה לענייני?