גליון 16אפר 2002

אנחנו ילדי התקופה, התקופה היא פוליטית; אפריל הוא האכזר בחודשים.

האמנם זהו מוות?