גליון 17מאי 2002

על פי רוב משמשת במה זו כמצע לניסויי-שפה/דגם/אפשרות ומנסה ליצור הזרה מסויימת למדיום בו מובאים הדברים, עם זאת דומה שהקדמה זו הייתה הכרחית כדי לרכך את מהלומת הניכור בין המטען השירי של הקורא ובין המטען האוונגארדי המוצע.

זה כל הקונצפץ: