גליון 19יול 2002

לאחרונה זלגה שמועה מתחום ידיעותינו הבטוחות אל תחום השיפוט ומשם קלה הדרך אל תקתוק מחשבות אחדות בנושא: מדובר בטרוניה מאת יחידה-פוליטית בתוך הגוורדיה הספרותית הישראלית הגורסת שתוך חמש-שש שנים תתאפס ותתרוקן משמעותהּ של היצירה החדשה בתחומי הספרות והשירה העברית (דוגמת כתב עת זה)

שוורצע, צייטגייסט