גליון 20אוג 2002

מתי לאחרונה נכתבה ביקורת שלילית על ספר שירה? מתי עלה לדיון סגנון כתיבה (לבד מפולמוס מדורימנור; כמו הדיכוטומיה חרוז/תפוז היא המדירה שינה מעינינו)?

חם