גליון 21ספט 2002

מלאכתו של המשורר, היא, אם כן, לעורר חוויה באמצעות מלים. עליו לברור ולבחור במלים המתאימות ביותר ולנסחן באופן שמבנה המשפט, נימת הדיבור, המקצב – כולם – ירתמו. מכאן שאין כל חובה ששיר שנכתב בעקבות חוויה ב'מציאות', ידבוק בפרטי אותה החוויה עצמה, למעשה אין כל סיבה מחייבת שיהא דמיון ביניהם.