גליון 23נוב 2002

המעבדה הישראלית 2002/3 עורכת ניסוי סוציו-אנתרופולוגי בהקף של מדינה, של שפה, של חיים. היפה הפך אידאולוגיה חתרנית; לומר: מרד.

שתי הערות