גליון 25ינו 2004

מדוע חודשו שידורינו? איננו בטוחים. דבר מה הפעיל לחץ, זה ברור, אך היה זה לחץ כללי, כלומר לחץ שלא על מנת להזיז אלא על מנת להבקיע. ובכן, אנו כאן. אולי אמרנו לעצמנו בעצמנו אמרנו אייכה ובעצמנו רכבנו לעצמנו על קול השאלה אבל עכשיו אנחנו אומרים בעצמנו לעצמנו את המלה הזו דג והדג אומר לכל עבר הנני.

העינים דבוקות משינה