גליון 27מאי 2004

"נרקיסיזם צריך ביצה", אמר המבקר הלאומי בטקס ההכתרה השנתי, שהתנהל, אגב, כסדרו;

פתיח מייגע